สถาบันวิจัยด้านระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาแห่งชาติ หรือสถาบันกามาเลยา ผู้คิดค้นและพัฒนาวัคซีน “สปุตนิก วี” และ “สปุตนิก ไลท์” เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เผยแพร่แถลงการณ์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เตรียมทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิด-19 ชนิดพ่น กับกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่

แม้ยังไม่มีการระบุช่วงเวลาของการทดลองอย่างเป็นทางการ แต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น หลังสถาบันกามาเลยาประกาศความคืบหน้าของการทดสอบวัคซีนสปุตนิก วี แบบพ่น กับกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 8-12 ปี เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยวัคซีนแบบพ่นดังกล่าวก็คือ วัคซีนสปุตนิก วี เหมือนเดิม เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเข้าสู่ร่างกายเท่านั้น และมีแผนแจกจ่ายให้กับประชากรวัยเด็ก เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเริ่มแล้วหรือยัง

ทั้งนี้ วัคซีนสปุตนิก วี พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีไวรัล เวกเตอร์ จากไวรัสอะดีโนของมนุษย์ สายพันธุ์ 5 และ 26 ซึ่งมียีนเข้ารหัสกับโปรตีนหนามของเชื้อไวรัสโคโรนา การฉีดเข้าสู่ร่างกายจะเป็นแบบ “ค็อกเทล” โดยเข็มแรกให้ใช้วัคซีนที่มีเบสเป็นไวรัสอะดีโนสายพันธุ์ 26 ก่อน และผ่านไป 3 สัปดาห์ค่อยฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนซึ่งใช้ไวรัสอะดีโนสายพันธุ์ 5